headerphoto

Proverbi cremonesi di campagna e di città

«Pàa, vìin e légna, làsa che la végna»

Detti scelti dalla raccolta
Paolo Brianzi: Proverbi cremonesi di campagna e di città
– con un occhio alla tavola –


a cura di Gianfranco Taglietti

A ‘l uzél ingùurt ghe crèpa el gòos.

A i fìich, l’àaqua; a i péer, el véen.

A mangiàa e a murmuràa - el püsèe ‘l è a incuminciàa.

A mangiàa pàar che se lèca, a pagàa pàar che se crèpa.

A Nadàal, mès pàan; a Pàasqua, més vèen.

Béef el véen e làsa andàa l’àaqua a ‘l so destéen.

Bunùura in becherìa e tàardi in pescherìa.

Butéer de vàca, furmài de péegura, maschèerpa de càavra.

Càarne che crès, el sàch après.

Càarne che crès màangia de spès.

Càarne de gal, càarne de cavàl.

 

entrambe molto rosse, dure, tigliose

Càarne gràsa, càarne giàsa.

 

ghiaccia, fredda, flaccida

Chi béef tàant, béef pòoch

 

chi beve tanto vino non potrà vivere a lungo

Chi è svèelt a mangiàa è svèelt a lavuràa.

Chi gh’àa ‘l pàan, gh’àa mìia i dèent.

Chi gh’àa piàt el bèch, ‘l è mìia adàt a i puverèt.

 

il becco piatto è proprio delle anitre, che richiedono alimentazione abbondante

Che ghe n’àa, na màangia.

Chi sparàgna, vèen la gàta e ‘l se la màgna.

A tàavula e a lét, nisöön rispét.

Chi tìira de mìira,
chi sùna la lìira,
chi pèesca cun ‘l àm,
i crèpa de fàm.

Chi vóol del mùst, sàpi la vìida d’Agùst.

Cun püsèe se màangia, cun püsèe se mangiaràaf

 

con più si mangia, con più si mangerebbe

Cuzìna gràsa, testaméent màagher.

Cuzìna pìcula fà la cà gràanda.

Dàm del gràan, che te daròo ‘l óof in màan.

Dèeghe del rèmul, che i farà del brèmul!

 

date crusca ai volatili del cortile, che faranno ciccia

Dùa gh’è mìia pàan, àanca i càan i sta luntàan.

El bèen e ‘l padròon ‘l è cùma ‘l vìin in di fiàsch: incóo ‘l è bòon, dumàan ‘l è guàst!

El bróot püsèe bòon - ‘l è quèl di so capòon.

El fóoch el jöta el cóoch.

El pàan di àalter el gh’à sèt crùuste

 

(Dante: "... quanto sa di sale lo pane altrui!")

El péer el cróoda quàan’ ‘l è madüür.

El prèet es sta vìif de càarne mòorta, el dutùur el sta vìif de càarne malàada, ‘l aucàat el sta vìif de càarne cuntrastàada.

 

(càarne cuntrastàada = persone in lite)

El Signùur ‘l è vegnìt-zó de cavàl per tó-sö ‘na brìiza.

El véen tüt in de na bùta, el salàm tüt in de ‘n büdél.

El vìin de ‘n àn, el pàan de ‘n dé, la dùna de dezdòt àn.

El vilàan, o féen o pàja, ... vergùt el màja; o néef, o birél, o véen, ... vergùt el béef.

En bòon cudeghìin el va mangiàat cu’l cüciarìin.

En parmezàan, en mantuàan, en melòon... ghe ‘n vóol cèent per truàane jöön bòon!

En pàst bòon e ‘n pàst mezàan j mantèen ‘l òm sàan.

Fastìidi e macaròon i và mangiàat càalt.

Fìich , pèersech e melòon: ... tüti a la so stagiòon

Galìne e capòon // bucòon de padròon.

Gràsa cuzìna // puvertà vezìna.

Guluzità de bùca // d’éser pentìit te tùca.

I Mantuàan // i è làarch de bùca e strèt de màan.

In càaza sua bàasta ‘n piàt de bùna céera.

In cà, tüt ‘l è bòon.

In dùu a tàch a ‘n capòon e in quàter a tàch a ‘n rasegòon.

In mancàansa de ‘l furmài gh’è bòon àanca la crùusta.

I siür i fà la pàansa,// i padròon i se lamèenta, // i puarèt i gh’àa nièent in de la credèensa.

I tèen püsèe j óc che la pàansa.

La bùca l’è màai stràca // se la sèent mìia de vàca.

La cuzìna l’è ‘na rüìna.

La dispèensa la vóol a mizüüra de la cunsistèensa.

La dùna l’è cùme la castàgna: // bèla de fóora e dèenter magàgna.

La galìna che gìra per cà // la se fà ‘l gòos e gnàan’ la la sà.

La minèestra l’è la biàada de ‘l òm.

La pulisìa l’è més mangiàa.

L’àaqua la fà südàa, el vìin el fà cantàa.

La spùuza e la fritàada // le vóol fàte a la fiamàada.

La tùurta l’è bèla intàant che l’è intréega.

Lavàa la càarne, mes’ciàa el véen e batezàa ‘n vilàan, // ‘l è tüta àaqua gudìida màal.

Lègna véerda e pàan frèsch, // la cà la va in malùura prèst.

‘L è mèi andàa da ‘l furnèer che da ‘l spesièer.

‘L è mèi lecàa ‘n òs che ‘n bàch.

‘L è mèi ‘n óof in màan che ‘n pòol per àaria.

‘L è mèi ròba vàansa che crépa pàansa.

Li dùni maridàadi li pàar fujàadi riscaldàadi.

‘L óof el vèen da ‘l bèch.

‘L unùur el fà bójer la pügnàta.

Màai lamentàase de ‘l bróot gràs.

Mangiàa e murmuràa, el püsèe ‘l è a cuminciàa.

Melegòt ciàar. pulèenta spèsa.

Mìia sèemper se póol vìighe i gnòch a mizüüra de bùca

Milàan póol fàa, Milàan póol dìi, // ma póol mìia fà de à

Milàan póol fàa, Milàan póol dìi, // ma póol mìia fàa de àaqua vìin.

Mizéeria ciàma panàada.

Pàan e nùus, mangiàa de spùus.

Pàan in prèestit, chisóola rendìida.

Pàa, vìin e légna, làsa che la végna.

Pàansa pièena la crèt mìia a chéla vóoda.

Per la fritàada, na bùna fiamàada.

Per ‘na vàca, se rèesta mìia de fàa furmàc.

Per san Faüstìin, metà pàan e metà vìin; / tüta la lardèera / e méza la fenèera.

Per san Martìin, tüt el mùst ‘l è vìin.

Per san Michéel, la merèenda la và in ciéel.

Per san Ròch, l’armàandula zó da ‘l bròch.

Per Sàanta Crùus, pàan e nùus.

Per sant’Àna le nùus le se scàna.

Per sèenter de zéet bizügna stàa in de la süca

 

una volta l’aceto si conservava in recipienti ricavati da vere e proprie zucche scavate ed essiccate

Pès cùt e càarne crüüda.

Préet e pùi j è màai sadùi.

Quàan’ büta le vìide in Màc, s’impièena i tinàs.

Quàant el péer ‘l è madüür el cróoda da per lüü.

Quàant en puarèt el màangia na galìna, o ‘l è malàat lüü o l’è malàada la galìna.

Quàan’ ghe n’è, ghe n’è per per tüti.

Quàan’ i gh’à mangiàat la tùurta, i se ricòorda pö de la técia.

Quàan’ la bàarba la fà i bianchéen, làsa la dóna e tàchete a ‘l véen!

Quàan’ la và bèen, la maschèerpa la pàga el fèen

 

è un vecchio proverbio; nelle buone annate la ricotta ripagava del fieno

Quàan’ le nùus le vèen a ciòpa, i fitàavul i và in ciòca

 

quando le noci vengono a mazzetti, il fittabile va in rovina

Quàan’ pióof in sü i cóof, gh’è bundàansa de galìni e de óof.

Quàan’ se gh’àa fàm, el pàan (var.: la pulèenta) el pàan el pàar salàm.

Quàan’ se gh’àa pièen la pàansa, la pipàada la dà sustàansa.

Quàan’ te vèdet i fiùur de spìin, imbutìilia ‘l vìin!

Ròba càara e dùni brüti, ghe n’è per tüti!

Sàch vóot el stà mìia in pée!

Scàarpa gràanda e bicéer pièen... e pò tóola cùma la véen!

Se jöön ‘l è svèelt a mangiàa, ‘l è svèelt àanca a lauràa

Se ‘l è mìia in de ‘l fùurno, ‘l è in sö la pàala.

Sèensa levàat se fà mìia del pàan.

Se pióof in sö la pulezìna, oh che bùna pulentìna...

Serèen de nòt el vàal en gnòch.

Setèember, setembrìin ‘l è ‘l mées che se fà el vìin.

Se te vóot fàa ràbia a ‘l to vezìin, piàanta ‘l ài per san Martìin.

Tèra néegra fà bòon pàan; tèra biàanca, gnàanca en gràan.

Tròpa bundàansa finìs per fàa màal a la pàansa.

Vìin véc e dùna gióvina!

 

...e ancora:

Àanca el vìin biàanch el fà végner el nàas rùs.

Chi sta in pèer a la cuzìna, el màangia la minèestra càalda.

Dùna lasàada e minèestra riscaldàada li vàal na pipàada.

El vìin amàar tégnetel càar.

El vìin bòon ‘l è quél ciàar, amàar e àanca càar!

El vìin ‘l è ‘l làt d’i veciulìin.

Galìna vécia fà bòon bróot.

I fiùr de ‘l vìin i gh’è gnàanca nel giardìin de ‘l Re.

‘L amìich e ‘l vìin i vóol véc!

La nébia d’aprìil, la tóos el pàan e àanca ‘l vìin.

Quàan’ la fàm la vèen in ca’, ‘l amùur el vùla jà

Rìis e fazóoi, minéestra de fióoi...

Vìin nóof, bràaghi prùunti...